REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE BLACK WEEKEND


Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

1.1.      Campania promoțională “Black Weekend” („Campania Promoțională”) este organizată de SC JOLIDON INTERNATIONAL SRL, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca str.  Tabacarilor 2A, cod unic de înregistrare RO29974202,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/803/2012, (“Organizatorul”).

1.2.      Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul shop.jolidon.ro, pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

Art. 2   Denumire. Durată. Locul desfășurării. Obiect

2.1.      Campania promoțională poartă denumirea ”Black Weekend

2.2 Campania se desfasoara in perioada 10 noiembrie -27 noiembrie 2022 inclusiv, in intervalele: 10 noiembrie incepand de la ora 18.00 - 14 noiembrie pana la ora 24.00, 17 noiembrie ora 20.00 – 20 noiembrie, ora 24.00, 24 noiembrie ora 20.00 - 27 noiembrie 2021, ora 24.00. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

2.3  In aceasta perioada, clientii care achizitioneaza produse din magazinul online Jolidon shop.jolidon.ro, beneficiaza de reduceri de pana la 70% din pretul de vanzare afisat al produselor. Reducerile se aplica la produsele semnalizate corespunzator si se acorda conform Anexei de mai jos, in limita stocului disponibil.

 

Art. 3   Produsele participante la Campania Promoțională

3.1.      Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsele din Anexa  (denumit în continuare “Produsul Campaniei Promoționale” și în mod colectiv „Produsele Campaniei Promoționale”), în condițiile menționate în prezentul Regulament.

 

Art. 4   Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale 

4.1.      Prețurile Produselor ce fac obiectul Campaniei vor fi valabile exclusiv pe perioada acesteia.

4.2.      Pentru motive întemeiate, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În acest caz, Organizatorul va anunța Participantul la adresa de e-mail pusă la dispoziția Organizatorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de Participant).

4.3.      Având în vedere traficul mare de vizitatori care se va înregistra pe platforma de comerț online shop.jolidon.ro în perioada Campaniei, există posibilitatea ca actualizarea stocurilor pe platformă sa dureze o perioadă mai îndelungată, putând astfel afecta informațiile referitoare la disponibilitatea Produselor.

4.4.      Având în vedere numărul mare de comenzi ce se vor înregistra pe perioada de desfășurare a Campaniei, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe shop.jolidon.ro la momentul vizualizării Produsului să poată suferi modificari, însa vom întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra produsele comandate în termen de 30 de zile de la confirmarea comenzii de către Organizator. Comenzile sunt confirmate de către Organizator via email.

4.5.      Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

4.6.      Promoția se va desfășura conform informațiilor primite prin newsletter și, de asemenea, prezentate pe website-ul shop.jolidon.ro, iar clienții pot participa prin plasarea unei comenzi din categoriile participante la Campania Promoțională, în perioada în care aceasta este în curs de desfășurare.

   

Art.5    Dreptul și condițiile de participare

5.1.     Participanții trebuie să se înregistreze valid și să plaseze comenzile în intervalul în care Campania Promoțională este în desfășurare. 


Art. 6   Protecția datelor cu caracter personal

6.1.      Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

6.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale şi anume:

  1. Fan Courier Express S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată în Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. J40/4014/2001, cod unic de înregistrare 13838336, cu sediul social situat în Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2 (fan@fancourier.ro), în calitate de firmă de curierat, care asigură livrarea comenzilor plasate de către participanții la Campania Promoțională;
  2. NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., cod unic de inregistrare RO43131360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/12763/2020, IBAN RO49UGBI0000102032105RON (Garanti Bank), cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr 9-9A, Iride Business Park, Cladirea nr. 24, camera 4A, et. 4, sector 2, 020335.

6.3.      Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului sau la adresa de poștă electronică contact@jolidon.ro

6.4.      În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)         Nume și prenume;

(ii)        Adresa de email;

(iii)        Număr de telefon;

(iv)       Adresă de livrare.

6.5.      Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate pentru organizarea şi desfășurarea Campaniei Promoționale.

6.6.      Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe shop.jolidon,ro. la adresa https://shop.jolidon.ro/protectia-datelor 

 

Art.7    Litigii

7.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

 

Art. 8   Dispoziții finale

8.1.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online shop.jolidon.ro).

8.2.      Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3.      Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în Cluj-Napoca, str. Tabacarilor 2A, sau la următoarea adresa de email: contact@jolidon.ro

8..      Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe shop.jolidon.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul shop.jolidon.ro la sectiunea Regulamente 

 

JOLIDON INTERNATIONAL SRL

Gabriel Cirlig

Director General

Cluj-Napoca

09.11.2022

 

Click aici pentru a descarca Anexa la decizia 924 din 09.11.2022 cu articolele care fac obiectul campaniei promotionale „Black Weekend” 2022 si la Regulamentul Campaniei Promotionale si procentul de reducere aplicat.

Click aici pentru a descarca Decizia nr. 843b/ 13.10.2022

Click aici pentru a descarca Decizia nr. 855b/ 20.10.2022

Click aici pentru a descarca Decizia nr. 874b/ 27.10.2022

Click aici pentru a descarca Decizia nr. 924/ 09.11.2022