ASPECTE LEGALE

ASPECTE LEGALE
Pe această pagină poți găsi toate detaliile necesare despre Termenii și Condițiile utilizării site-ului, Politica de Confidențialitate, Politica de cookies și informații despre Copyright.
TERMENI ȘI CONDIȚII

ELEMENTE DEFINITORII

Următorii termeni și condiții generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către S.C Jolidon Internațional S.R.L, realizate prin intermediul magazinului virtual shop.jolidon.ro către Cumpărător.

Următorii termeni se definesc în baza Ordonanței 130 din 31 august 2000 art.2. alin.1:

Contract la distanță

Cumpărător

Vânzător

Bunuri

Comandă

Drepturi de proprietate Intelectuală

Garanția

Specificații

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

 1. Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor necesare pentru livrare și facturare) și condițiile sale specifice

 2. Opțiuni privind modalitățile de plată

 3. Acceptarea termenilor și condițiilor și a prelucrării datelor cu caracter personal

 4. Confirmarea comenzii (e-mail sau telefonic)

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) sau verbală (telefonică) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face electronic (e-mail) sau telefonic. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător.

 EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR V NZĂTORULUI

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, shop.jolidon.ro își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.

 CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media) nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C Jolidon Internațional S.R.L și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

 CONFIDENŢIALITATE - PUBLICITATE

Îţi respectăm confidenţialitatea şi ne angajăm să îţi protejăm datele personale. Prin intermediul acestei declaraţii de confidenţialitate te informăm cu privire la drepturile tale, la cum sunt gestionate, procesate si stocate datele cu caracter personal, precum si modul in care te protejeaza legea.

Iti recomandam ca inainte de utilizarea serviciilor noastre, sa citesti cu atentie politica de confidentialitate pentru a fi informat cu privire la toate aspectele.

Restituire contravaloare produse

Potrivit OUG nr 34/2014, consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului său. Produsul returnat trebuie să fie în aceeasi stare in care a fost livrat, cu etichetele intacte şi recomandăm să fie în ambalajul original.

În cazul în care există un motiv întemeiat pentru care se dorește schimbarea sau înlocuirea produselor atunci returul se poate realiza în termen de 30 zile lucrătoare.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate fie de către client, fie de către Jolidon în funcție de situație (mai multe detalii despre plata taxei de transport găsiți aici), iar rambursarea contravalorii produsului, inclusiv după caz, a costurilor livrării, se va face în cel mult 14 zile de la retur, în contul bancar menționat în formularul de retur.

Pentru a intra in posesia contravalorii produselor, te rugăm să menționezi în Formularul de retur, în câmpul numit "RAMBURSARE CONTRAVALOARE PRODUSE IN CONT BANCAR" contul în care vrei să fie restituită contravaloarea produselor trimise la retur, cât și numele complet al tiltularului de cont.

Click aici pentru a vedea politica de retur.

 TERMENE - PENALITĂŢI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

 FACTURARE - PLĂŢI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 RISCURI ȘI RESPONSABILITĂŢI

 1. Livrare

 2. Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

 3. Transport - Ambalare

 4. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 5. Vânzătorul va expedia Bunurile pe teritoriul României.

 ACCEPTARE

Bunurile sunt acceptate atunci când sunt conforme cu specificațiile menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme cu specificațiile menționate în Comandă, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele.

 GARANŢII

Toate produsele comercializate de către site-ul shop.jolidon.ro, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare. Produsele sunt noi, în ambalajele originale.

 TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă. Prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier. Deoarece livrarea se realizează numai în sistem de curierat door-to-door, curierul nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de a semna livrarea, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și în special pentru pierderea produselor.

 FORŢĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător și cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

 PREVEDERI DIVERSE

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau creea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.

 

CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare în data de [25/05/2018]

Îţi respectăm confidenţialitatea şi ne angajăm să îţi protejăm datele personale. Prin intermediul acestei declaraţii de confidenţialitate te informăm cu privire la drepturile tale, la cum sunt gestionate, procesate si stocate datele cu caracter personal, precum si modul in care te protejeaza legea.

Iti recomandam ca inainte de utilizarea serviciilor noastre, sa citesti cu atentie politica de confidentialitate pentru a fi informat cu privire la toate aspectele.

1. Cine suntem?

SC JOLIDON INTERNATIONAL SRL este un operator de date cu caracter personale, cu sediul social in str. Tabacarilor, nr. 1, Cluj-Napoca, Romania, responsabil de datele tale personale.

SC JOLIDON INTERNATIONAL SRL face parte din grupul de entitati juridice Jolidon si este denumita in mod colectiv “noi”, “noua”, “noastre” in prezenta declaratie de confidentialitate. Datele de contact se gasesc in sectiunea Contact.

2. Ce date personale colectăm?

 

2.1 Date furnizate prin interacţiuni directe

 

 1. Înregistrarea şi alte informaţii despre contul de client

Atunci când te înregistrezi şi îţi creezi un cont pentru a utiliza Serviciile noastre, putem colecta următoarele informaţii:

 • Prenume, nume (caracter obligatoriu)

 • Adresa de email (caracter obligatoriu)

 • Data naşterii (caracter opţional)

 • Gen (caracter opţional)

 

 1. Comunicarea prin funcţia de chat / mesagerie directă de pe Platformă

Atunci când accesezi funcţia de chat pentru a comunica cu un reprezentant al companiei noastre, colectăm adresa de email şi numele tău.

 

2.2 Date colectate automat, atunci când se folosesc Serviciile noastre

Următoarele informaţii sunt colectate automat atunci când există interacţiuni cu platforma noastră:

 • Informaţii despre dispozitivul folosit (de exemplu, versiune sistem operare, identificatori unici precum numele reţelei mobile)

 • Informatii despre loc (de exemplu, orasul din care ai accesat Platforma noastră)

 • Date despre client şi autentificare - detalii tehnice precum adresa IP a dispozitivului, sistemul de operare şi informaţii de autentificare (de exemplu, data ultimei autentificări reuşite), tipul şi versiunea browserului.

 • Informatii despre activitatea pe Platformă, care includ paginile de internet din care aţi accesat Platforma, data şi ora vizitei, conţinutul accesat şi interacţiunea cu acesta, durata vizitei

 • Cookies - sunt folosite cookies pentru gestionarea sesiunilor şi stocarea preferinţelor utilizatorilor (de exemplu, selecţia limbilor sau a monedei). Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care este stocat pe computer, mobil, tabletă sau alte dispozitive folosite pentru accesarea internetului de către un utilizator. Acesta se instalează printr-o solicitare emisă de webserverul unui browser (de exemplu: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) şi este de tip “pasiv”. Acest lucru înseamnă că nu conţine virusi sau spyware, nu este de tip software, nu poate accesa informaţiile de pe hard-drive-ul unui utilizator, ci are acces doar la informaţii oferite de browser. Pentru mai multe informaţii despre cookies, te rugăm să accesezi pagina Politica de cookies.

 

2.3 Date de la terţi sau din surse disponibile public

Există posibilitatea să primim date personale de la diverşi terţi şi surse publice: informaţii tehnice de la furnizori de analize precum Google, Hotjar; adresa IP, istoricul de navigare din reţelele de publicitate precum Google.

 

3. Colectarea datelor de la persoanele sub 16 ani

Nu sunt colectate cu bună ştiinţă date de la persoanele sub 16 ani, iar serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub această vârstă. Dacă se constată că o persoană sub 16 ani, ne-a transmis date cu caracter personal, aceste date vor fi şterse.

 

4. De ce solicităm şi cum utilizăm datele personale?

 

Datele tale personale sunt folosite doar în scopurile menţionate mai jos şi doar când legea permite acest lucru. În mod uzual, datele personale sunt folosite în următoarele situaţii:

 1. În cazul în care avem nevoie de datele personale pentru executarea contractului la distanţă

 2. Unde este necesar pentru interese legitime să îmbunătăţim Serviciile şi Produsele

 3. În scopuri de marketing

 4. În cazul în care trebuie respectată o obligaţie legală sau de reglementare

 

În anumite cazuri, este posibil să procesăm anumite date personale, doar cu consimţământul tău, şi cu informarea în prealabil la momentul solicitării consimţământului (informare despre scopul şi categoria de date cu caracter personal care urmează a fi procesate).

 

În paragrafele următoare, este descris modul în care sunt folosite datele personale, precum şi bazele juridice pe care se bazează şi, unde este cazul, interesele noastre legitime.

 

4.1 Acces şi furnizare servicii

 1. Conectarea în cont, folosind adresa de email - vom folosi adresa de email pentru a avea acces la contul de client de pe Platforma noastră

 2. Conectarea pe chat, folosind adresa de email - vom folosi adresa de email pentru a vă face legătura cu un reprezentant al companiei, pentru a vă identifica comenzile de pe Platformă sau pentru a primi ulterior un răspuns prin email la solicitarea ta.

 3. Utilizăm adresa de email şi numărul de telefon mobil (prin mesagerie) pentru a îţi oferi recomandări despre produsele şi serviciile noastre

Informaţiile de mai sus sunt prelucrate pentru o executarea conformă a contractului, precum şi pe baza interesului legitim de a desfăşura activităţi de marketing prin care să îţi oferim produse sau servicii pliate pe interesele tale. 1. Creare cont de client pe site-ul shop.jolidon.ro

Când creezi un cont nou pe site-ul shop.jolidon.ro, S.C. Jolidon Internațional S.R.L. solicită informații personale (prenume, nume, adresa de email, data naşterii, sex) pentru:

 • A deține o evidență a vizitatorilor pe site;

 • A urmări comportamentul clienților în scopul creșterii calității serviciilor și a produselor comercializate;

 • A comunica constant cu clienții, pentru a-i ține permanent informații despre promoțiile și ofertele speciale;

Informațiile tale personale sunt păstrate până la exercitarea dreptului de opoziție. Furnizarea datelor personale către S.C. Jolidon Internațional S.R.L. (shop.jolidon.ro) nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita in mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

 

     2. Achiziţionare produse sau servicii de pe Platformă

 

În momentul unei achiziții ne sunt necesare următoarele informaţii: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, pentru a putea expedia coletul. Suplimentar, dar opţional, mai putem solicita informaţii precum data naşterii, sex.

Datele personale sunt păstrate pe perioada îndeplinirii prevederilor contractuale şi până la expirarea termenelor de arhivare.


4.2 Îmbunătăţirea experienţei în magazinul online

 

 1. Date de tip clickstream - dorim să îţi oferim un conţinut personalizat, bazat pe interesele tale, de exemplu, rezultate de căutare relevante. De asemenea, pentru a determina cât timp petreci în magazinul online, cum navighezi prin conţinut pentru a înţelege interesele tale şi pentru a îmbunătăţi Serviciile noastre. De exemplu, îţi putem oferi sugestii personalizate cu anumite produse, pe baza altor produse vizitate anterior.

Acestea ne sunt necesare şi pentru a monitoriza şi raporta eficienţa campaniilor, dar şi pentru

analiza internă a afacerilor.

 1. Date de tip locaţie - acestea sunt folosite pentru a compila informaţii anonime despre caracteristicile şi comportamentul vizitatorilor şi utilizatorilor platformei, cu scopul de a segmenta şi dezvolta profiluri anonime, dar şi în scopul unei analize de afaceri. Totodată, aceste date sunt folosite şi pentru a personaliza conţinutul afişat şi a îmbunătăţi experienţa pe site.

 2. Datele de înregistrare pe site - sunt determinate cu ajutorul acestora, diferite tipuri dispozitive de pe care accesezi magazinul online, care ulterior ne permit să asociem activitatea de pe platformă de pe diverse dispozitive şi ne ajută să oferim o experienţă adecvată.

 

4.3 Platformă sigură şi securizată

 1. Datele tale şi identificatorii unici de dispozitiv sunt folosite pentru administrarea şi protecţia Platformei (mentenanţă şi depanare, analiza datelor, testare, suport, găzduirea datelor, prevenirea fraudei).

 2. Informaţiile transmise prin intermediul funcţiei de chat sunt folosite pentru prevenirea

 

5. Informarea ta cu privirea la modificările declaraţiei de confidenţialitate

Această declaraţie de confidenţialitate poate fi modificată de la data publicării prezentei versiuni. Pe această pagină se vor publica modificările, împreună cu data celei mai recente actualizări. De asemenea, vom trimite informări prin e-mail şi/sau direct în magazinul online. Dacă după consultarea noi versiuni, nu eşti de acord cu modificările, poţi solicita oricând ştergerea contului.

 

6. Drepturile tale

În ceea ce priveşte datele tale personale, ai anumite drepturi în temeiul legilor privind protecţia acelor date, în anumite circumstanţe.

Dacă doreşti să îţi exerciţi oricare dintre aceste drepturi, te rugăm să accesezi pagina “Centrul de ajutor”, unde vei găsi toate link-urile necesare.

 1. Dreptul de a solicita acces la datele personale (“solicitarea de acces la persoana vizata”) -  vei primi o copie a datelor personale care se află în posesia noastră şi vei putea verifica daca este procesata în mod legal

 2. Dreptul a solicita corectarea oricăror datele pe care le avem - poţi modifica orice date incomplete sau inexacte, cu verificarea ulterioară a corectitudinii datelor furnizate

 3. Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor personale - ne poţi cere oricând să suspendăm procesarea datelor tale personale, într-una dintre următoarele situaţii: a) dacă doreşti să verifici acurateţea acestor, b) dacă datele sunt utilizatele ilegale, c) dacă ai nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai există motiv pentru păstrarea acestora, deoarece ai nevoie să stabileşti, exerciţi sau aperi revendicări legale, d) te-ai opus utilizării de către noi a datelor, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

 4. Dreptul de a solicita ştergerea datelor personale - ne poţi cere să ştergem sau să eliminăm datele, dacă nu există motive întemeiate sau legale de a continua să le procesăm. De asemenea, datele mai pot fi şterse în cazul în care ţi-ai exercitat cu succes dreptul de a obiecta asupra procesării, dacă am prelucrat informaţiile în mod ilegal sau dacă suntem obligaţi să le ştergem pentru a respecta legislaţia locală. Trebuie menţionat faptul că, în anumite scopuri, suntem obligaţi din punct de vedere legal, să stocăm anumite date.

 5. Dreptul de a te opune prelucrării datelor personale -  în cazul în care se bazează pe un interes legitim (sau pe al unui terţ) şi există un anumit motiv pentru care vrei să obiectezi asupra prelucrării acestora deoarece consideri că ar putea avea un impact asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale. De asemenea, ai dreptul să obiectezi în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. Cu toate acestea, există probabilitatea ca în anumite situaţii să putem demonstra că există motive legitime pentru procesarea acestora, care depăşesc drepturile şi libertăţile tale.

 6. Dreptul de a solicita transferul datelor personale sau către un terţ - îţi putem furniza ţie sau unui terţ ales, datele într-un format tehnic, structurat, utilizat în mod obişnuit, care poate fi citit de maşină. Acest drept se aplică numai informaţiilor automate pentru care ai oferit iniţial consimţământul pentru utilizare sau în cazul în care acele informaţii au fost folosite pentru încheierea unui contract cu tine.

 7. Dreptul de a-ţi retrage în orice moment consimţământul privind prelucrarea datelor personale - acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări efectuate deja pe baza consimţământului oferit anterior.

 

Taxe: nu este necesară o taxă pentru accesarea datelor personale sau pentru exercitarea oricăruia din celălalte drepturi. Cu toate acestea, în acele cazuri în care solicitare nu este întemeiată, este repetată sau excesivă, este posibil să percepem o taxă pentru operaţiunile de ordin administrativ. De asemenea, în aceste cazuri, este posibil să refuzăm respectarea solicitării.

 

Termen limită de răspuns: încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. În cazul în care, din anumite motive obiective, solicitarea nu poate fi soluţionată în acest termen, te vom notifica cu privire la un nou termen de soluţionare.

 

Dreptul la reclamaţii: ai dreptul în orice moment să faci o plângere către autoritatea responsabilă de protecţia datelor (vezi secţiunile de mai jos). Ne-am bucura dacă înainte de acest pas, ne contactezi pentru încerca să rezolvăm orice problemă apărută (vezi secţiunea Contact)

 

7. Comunicare si marketing

Există mai multe variante prin care putem păstra legătura cu tine: prin email, SMS sau direct prin intermediul Platformei. Scopul acestor comunicări poate fi pentru a confirma înregistrarea pe site-ul nostru, mesaje tranzacţionale referitoare la comenzi (confirmare comandă, facturi, retururi etc.). Deoarece mesajele tranzacţionale sunt obligatorii, este posibil să nu poţi renunţa la acest tip de mesaje.

Cu toate acestea este posibil să nu doresţi să ne mai oferi consimţământul tau pentru comunicarea de marketing. Acest lucru se poate face prin dezabonarea de la emailurile noastre (găseşti un link de dezabonare în fiecare email trimis). Dacă nu reuşeşti să te dezabonezi în acest mod, te rugăm să ne contactezi.

Care sunt cazurile în care primeşti comunicări cu scop de marketing:

 • Dacă ai optat pentru a primi newsletter-ul nostru cu noutăţi şi oferte (unde avem consimţământul tău explicit)

 • Dacă navighezi pe Platforma noastră (poţi primi alerte de stoc sau oferte)

 • Ne-ai trimis datele tale atunci când te-ai înregistrat într-o competiţie

 • Te-ai înregistrat pentru a primi noutăţi despre stocul anumitor produse

 

8. Împărtăşirea datelor personale cu terţi

În anumite cazuri, este posibil să împărtăşim datele personale cu terţii prezentaţi mai jos, în scopurile stabilite mai sus.

 

 1. Companii afiliate - datele pot fi împărtăşite cu alte companii din cadrul grupului Jolidon, care se află atât în interiorul, cât şi în afara SEE şi ne ajută să furnizăm servicii de operare a afacerilor, cum ar fi îmbunătățiri ale produselor, asistență pentru clienți și mecanism de detectare a fraudei. Orice transfer este supus întotdeauna măsurilor de protecţie adecvate sau unui acord de transfer de date care definește în mod clar obligațiile părților și asigură măsurile tehnice și de organizare pentru a vă proteja datele.

 2. Furnizorii de servicii terţe - pentru a asigura anumite aspecte ale serviciilor noastre utilizăm furnizori de servicii terţe (de exemplu, companii de transport, procesatori de plăţi, echipament de stocare în cloud). Furnizorii de servicii pot fi localizaţi atât în interiorul, cât şi în afara zonei “SEE”. Aceştia sunt monitorizati pentru respectarea securităţii datelor personale şi le solicităm să fie tratate în conformitate cu legea şi le proceseze doar în scopuri specificate şi în conformitate cu instrucţiunile noastre

 3. Furnizori de publicitate şi analiză - pentru a îmbunătăţi experienţa de shopping, vor exista cazuri în care informaţiile tale neidentificabile vor fi trimise catre furnizori de analiză. Aceştia ne ajută să observăm modul în care este folosită Platforma noastră, iar informaţiile sunt împărtăşite într-o forma neidentificabilă. Scopul este de a monitoriza eficienţa campaniilor şi pentru analiza internă de business. Pentru mai multe detalii poţi consulta şi politica de cookies.

 4. Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: putem divulga datele personale autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare.

 

9. Transferul internaţional al datelor personale

În acele cazuri în care datele personale sunt transferate din SEE, ne asigurăm că se acordă un grad de protecţie similar prin asigurarea implementării cel puțin a uneia dintre următoarele măsuri de protecție:

 

10. Stocarea datelor şi termene limită de păstrare

Toate datele colectate vor fi stocate şi procesate pe servere securizate, pentru a oferi cea mai bună experienţă posibilă pentru utilizatori.

Datele sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau în scopul satisfacerii oricăror cerinţe legale, contabile sau de raportare.

Criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare pentru datele cu caracter personale sunt: valoarea, natura şi sensibilitatea acelor date, riscul potenţial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau de divulgarea datelor personale, scopurile pentru care sunt procesate acele date şi realizarea acelor scopuri prin alte mijloace, precum şi cerinţele legale aplicabile.

Dacă ai întrebări legate de perioada de păstrare a datelor, te rugăm să ne contactezi folosind Formularul de Contact.

 

11. Organizarea şi securitatea prelucrării

Informaţiile pe care ni le oferi sunt stocate pe servere securizate. Îţi asigurăm siguranţa acestora prin măsurile implementate, tehnice şi organizatorice. În permanenţă este monitorizată securitatea reţelei şi toate datele de plată sunt criptate utilizând tehnologia SSL. În ciuda măsurilor implementate pentru protecţia datelor, transferul de date prin internet nu este 100% sigur, astfel încât există riscul ca datele personale să fie accesate de terţi neautorizaţi. Dacă identificăm breşe de securitate, vom face toate demersurile necesare pentru soluţionare şi de asemenea, te vom informa în cel mai scurt timp cu privire la acestea.

12. Link-uri externe

Site-ul poate să conțină link-uri către alte site-uri web. Încurajăm utilizatorii noștri să fie atenți când părăsesc site-ul nostru și să citească politica de securitate cu privire la aceste informații pentru fiecare site extern care colectează informații personale.

Această politică de confidențialitate se aplică doar în cazul informațiilor colectate de pe acest site. S.C Jolidon Internațional S.R.L. (shop.jolidon.ro) nu este responsabil pentru politica de confidențialitate sau conținutul site-urilor a căror link-uri se regăsesc pe shop.jolidon.ro.

 

13. Contact

Dacă ai nevoie de orice informaţii suplimentare sau ai întrebări referitoare la exercitarea drepturilor tale, te rugăm să ne trimiţi un email (contact@jolidon.ro) in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau prin posta la adresa Tabacarilor 1, Cluj-Napoca, Romania.

De asemenea, poţi contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor

Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI

Date de contact: Tel. +40 21 252 5599, Fax +40 21 252 5757, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Website: http://www.dataprotection.ro/


COOKIES

Politica site-ului shop.jolidon.ro

Site-ul www.shop.jolidon.ro utilizează cookie-uri. Această politică prezintă modul în care Jolidon utilizează modulele cookie. Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoştinţă utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea şi administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.shop.jolidon.ro. În cazul în care aveţi nevoie de mai multe informaţii, care nu se regăsesc mai jos, ne puteţi contacta la adresa contact@jolidon.ro. Utilizând / vizitând paginile noastre Web şi având anumite setări specifice în browser, considerăm acest lucru ca fiind acceptarea utilizării de către noi a modulelor cookie.

Scopul cookie-urilor este de a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii personalizate, adaptate nevoilor şi intereselor acestora. De asemenea, rolul acestora este foarte important din punct de vedere al facilitării accesului şi livrării anumitor servicii speciale de care utilizatorul poate beneficia pe internet. Exemple de astfel de servicii: personalizarea limbii în care este vizualizat un website, moneda în care sunt exprimate anumite preţuri sau tarife, păstrarea unor opţiuni efectuate referitoare la cantităţi, culori etc., păstrarea produselor din coşul de cumpărături pentru o anumită perioadă pentru a putea fi accesate ulterior.

 • Ce este un cookie?

  Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care este stocat pe computer, mobil, tabletă sau alte dispozitive folosite pentru accesarea internetului de către un utilizator. Acesta se instalează printr-o solicitare emisă de webserverul unui browser (de exemplu: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) şi este de tip “pasiv”. Acest lucru înseamnă că nu conţine virusi sau spyware, nu este de tip software, nu poate accesa informaţiile de pe hard-drive-ul unui utilizator, ci are acces doar la informaţii oferite de browser.

  Cookie-ul este format din două părţi: nume şi conţinut (sau valoarea cookie-ului). Este important de menţionat faptul că durata de existenţa a unui cookie este determinată; doar webserverul care a trimis acel cookie îl poate accesa din nou în acel moment în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat acelui webserver. De asemenea, cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, de cele mai multe ori, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 • Ce rol au cookie-urile?

  Oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le facă mai eficiente şi mai accesibile pentru utilizatori.

  Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip, de pe alte site-uri, să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

  Îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online.

 • Ce tipuri de cookie-uri există?

  1. Cookie de sesiune - stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului, unde acesta le memorează până când utilizatorul părăseşte website-ul respectiv sau închide browserului.

  2. Cookie persistent - acest tip de cookie se stochează pe hard-drive-ul unui computer sau alt dispozitiv, pentru o perioadă prestabilită. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

 • Ce avantaje oferă cookie-urile?

  Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel webserver din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi poate reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură userilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor. Exemple: preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 • Ce durată de viaţă au cookie-urile?

  Având în vedere că modulele cookie sunt administrate de webservere, durata de viaţă poate varia semnificativ în funcţie de scopul pentru care a fost plasat. Unele sunt pentru o singură sesiune (nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul), iar altele sunt persistente (reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 • Cum sunt folosite cookie-urile de acest site?

  O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în următoarele scopuri: Cookie-uri de analiză a vizitatorilor sau Cookie-uri pentru publicitate.

  Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor - De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă respectivul utilizator a mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă are deja acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează şi cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteţi înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

  Cookie-uri pentru publicitate - Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă utilizatorul a vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia şi cât timp a trecut de când a văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim şi pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparţinând unei terţe părţi, pentru o mai bună targetare a publicităţii, pentru a arăta, de exemplu, reclame despre vacanţe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacanţe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informaţii despre conţinutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime şi prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaşte ca vizitator al acelui site dacă ulterior utilizatorul va vizita site-ul nostru, îi vom putea livra publicitatea bazată pe această informaţie.

 • Tipul de informaţii stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor

  Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserver-ul va recunoaşte browser-ul până când cookie-ul expiră sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet (exemple: setările limbii în care se doreşte accesarea unui site, păstrarea unui user logat în contul de webmail, securitatea online banking, păstrarea produselor în coşul de cumpărături).

 • De ce sunt cookie-urile importante?

  Cookie-urile ajută la generarea unei experienţe prietenoase de navigare, dar mai ales adaptată la preferinţele şi interesele fiecărui utilizator. Există anumite site-uri care pot fi imposibil de folosit atunci când cookie-urile nu sunt acceptate de către utilizator.

  Prin dezactivarea cookie-urilor nu se dezactivează reclamele pe care un utilizator le vede pe anumite website-uri, ci doar că acele reclame nu mai ţin cont de interesele şi preferinţele acestuia.

  Atunci când un utilizator nu se autentifică prin intermediul unui cont pe un website, cookie-urile sunt foarte importante din mai multe puncte de vedere: - conţinutul website-ului este adaptat la preferinţele utilizatorului - site-uri de travel, hărţi, ştiri, vreme etc. - reţinerea parolei, a preferinţelor de limbă - reţinerea filtrelor de protecţia a copiilor privind conţinutul anumitor website-uri (safe search, family mode) - limitarea frecvenţei / a numărului de afişări a unei reclame pentru un utilizator - publicitate relevantă pentru un utilizator, în funcţie de istoricul de navigare pe un website - măsurare & optimizare trafic, tip de conţinut, modul în care un utilizator a ajuns pe un website. Aceste date sunt folosite pentru îmbunătăţirea site-urilor şi experienţei de navigare a utilizatorilor.

 • Securitate şi probleme legate de confidenţialitate

  Important: cookie-urile NU sunt viruşi. Acestea folosesc un format de tip plain text, astfel că nu au bucăţi de cod, nu pot fi executate şi nici nu pot auto-rula. Totodată, acestea nu se pot duplica / replica şi pe alte reţele pentru a rula / replica din nou. Acestea nu îndeplinesc niciuna dintre funcţiile amintite, astfel că nu pot fi considerate viruşi.

  Este de asemenea important să înţelegeţi şi modul în care cookie-urile pot fi folosite de anumite website-uri, în scopuri negative. Deoarece acestea sunt folosite pentru a stoca informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare ale unui utilizator, pe unul sau mai multe site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Cu toate acestea, multe produse anti-spyware verifică în mod constant cookie-urile şi le sterg în cadrul procedurilor de ştergere / scanare anti-spyware.

  În general, browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 • Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

  Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să ştiţi ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată (ex: o reţea WiFi nesecurizată).

  Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile pentru a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiţi atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.

 • Terţi

       Terții, cum ar fi rețelele de publicitate și furnizorii de servicii externe, precum analiza traficului de internet, pot utiliza cookies, balize web, kituri de dezvoltare software (SDK) sau tehnologii similare pentru a
           colecta informații despre vizita dvs. pe Platforma noastră. Informațiile sunt folosite pentru a vă oferi publicitate mai relevantă pe Platforma noastră sau în altă parte pe Internet. Nu avem control asupra     
           utilizării acestor cookies terțe, care sunt guvernate de politicile de confidențialitate/cookies ale acelor terți.
           Iată lista de terți cărora le permitem să seteze cookies sau alte tehnologii pe dispozitivul dvs..
           Parteneri Analize: Pentru a înțelege mai bine cum utilizați Platforma noastră, colaborăm cu diverși parteneri de analiză. Permitem următorilor parteneri de analiză să utilizeze cookies, SDKs și alte
           tehnologii corespunzătoare: Analiza Google Analytics, Hotjar
           Rețele de publicitate: Următoarele rețele de publicitate pot utiliza cookies de direcționare și publicitate pentru a difuza reclamele care v-ar interesa în opinia lor și pentru a măsura eficacitatea acestor     
           reclame pe Platforma noastră: Google Adwords, Facebook Ads.

 

 • Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies

  Inclusiv cele mai mari şi populare website-uri din lume folosesc cookie-uri, astfel că este important să ştiţi cum puteţi naviga fără griji, cu toate că nu dezactivaţi cookie-urile.

  - Dacă sunteţi singurul utilizator al computerului şi nu vă deranjează cookie-urile atunci puteţi seta termene lungi de expirare, care să permită stocarea istoricului de navigare pentru o perioadă mai mare de timp. Dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare, de fiecare dată când închideţi browserul.

  - Instalaţi şi actualizaţi-vă constant aplicaţiile antispyware.

  - Personalizaţi setările browser-ului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securităţii utilizării cookie-urilor .

  - Asiguraţi-vă că aveţi browserul mereu actualizat (updatat). Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

  Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteţi naviga cu încredere pe Internet.

 • Cum se pot dezactiva cookie-urile?

  În primul rând, este important de menţionat faptul că dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi / vedea publicitate online, ci doar că acele reclame nu vor mai fi personalizate pentru dumneavoastră.

  Dacă nu doriţi să folosiţi cookie-urile, se pot face anumite setări specifice în browser pentru ca acestea să nu mai fie acceptate în general sau de către un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteţi înregistrat folosind cookie-urile, nu veţi putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browserului dvs. Pentru a înţelege aceste setări, puteţi folosi opţiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

 • Alte informaţii utile

  Pentru setările cookie-urilor generate de terţi, IAB România pune la dispoziţie următorul site pentru a oferi mai multe informaţii privind confidenţialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

  Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidenţialitate, puteţi accesa şi următoarele linkuri:

  www.dreptonline.ro/legislatie

  www.youronlinechoices.eu/ro/

  www.iabeurope.eu/cookies-faq.aspx

  www.guardian.co.uk/info/cookies

  ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

COPYRIGHT

Drepturile de proprietate intelectuală asupra brandului Jolidon

Numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C Jolidon Internațional S.R.L și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.